Výtvarný odbor

Výtvarný odborPredstavte si čierno-biely svet. Bez farebného spektra. Odtieňov sivej. Alebo si predstavte, že sú všetky veci hranaté a súmerné. Žiadne oblé tvary. Žiadne nepravidelnosti. Všetko dôsledne presné a uhladené. Tešíte sa teraz, že existuje celé spektrum farieb, nespočetné množstvo odtieňov… tvarov, podôb, možností vrstvenia, efektov, vytvorených ťahmi štetca, náznakových línií… ?

Výtvarné umenie – to nie sú len obrazy v galériách či sochy v parkoch. Výtvarné umenie je okolo nás vo všetkom, čo vnímame zrakom a dotykom. V dizajne. Mediálnych vizuáloch. Ilustráciách kníh. Grafike časopisov a novín…. a mohli by sme ešte pokračovať dlhým výpočtom.Aby bol niekto výtvarníkom, musí začať od základov a systematicky. Práve tieto základy práce s farbou a tvarom ponúka výtvarný odbor ZUŠ.

Čo všetko sa žiaci učia na hodinách vo výtvarnom odbore, čo majú zvládnuť v konkrétnych ročníkoch, upravuje Štátny vzdelávací program ZUŠ. Aj keď pre výtvarný odbor nie sú záväzné učebné osnovy a každá škola si ich tvorí sama, isté mantinely nastavujú učebné plány odboru, ktoré si môžete prezrieť v sekcii Dokumenty.