Tanečný odbor

Tanečný odborS tancom je to niekedy ako s futbalom. Každý má ilúzie o svojej šikovnosti, kým ju nemusí predviesť verejne. Tanec je umenie. Ľudový, klasický i moderný. Má svoje pravidlá, ktoré určujú, čo ešte je a čo už nie je v medziach umeleckej hodnoty a vkusu. Pohyb vyjadrí neraz to, v čom slová zlyhávajú. Je neopakovateľný. Jedinečný v čase a priestore. Nie je ho možné vytrhnúť z kontextu súvisiacich pohybov. Je mnohoznačný v podobách interpretácie. A zároveň presný vo svojom výraze.

Pohyb vyjadruje emócie i vyvoláva celé spektrum emočného sveta. Je nemysliteľný bez jeho vizuálnej podoby a hudby, ktorá ho sprevádza. Pohyb neraz vyjadruje príbeh.

Tanec si žiada pohybovú zručnosť i jemnosť umeleckého vnímania. Jedno aj druhé sa žiaci postupne učia v jednotlivých ročníkoch ZUŠ.

Čo všetko sa žiaci učia na hodinách v tanečnom odbore, čo majú zvládnuť v konkrétnych ročníkoch, upravuje Štátny vzdelávací program ZUŠ a učebné osnovy odboru, ktoré si môžete prezrieť v sekcii Dokumenty.