Literárno-dramatický odbor

Literárno-dramatický oborSlovo nie je ako skala. Je tvárne. Má stovky podôb. Významov. Tisícky kombinácií. Vyvoláva asociácie. Jedinečné pre každého človeka. Vzácne práve pre túto jedinečnosť a neopakovateľnosť.

Slovo nie je len kombináciou písmen. Lebo za každým písmenkom sú dvere do krajiny ľudských predstáv a dojmov, ktoré slovu dávajú čaro. A hodnotu. Ak ku slovu pripojíme pohyb a javiskový priestor, posúvame sa opäť kamsi inde. Do divadla.

Slovo nemusí byť vypovedané. Mlčanie môže kričať silnejšie ako hlas. O čom autor nepíše, je často výrečnejšie ako napísané riadky. Gesto a pohyb pridávajú slovám i mlčaniu novú optiku. Obmedzenú v čase i priestore. Vzácnu kvôli neopakovateľnosti.

Čo všetko sa žiaci učia na hodinách v literárno-dramatickom odbore, čo majú zvládnuť v konkrétnych ročníkoch, upravuje Štátny vzdelávací program ZUŠ a učebné osnovy odboru, ktoré si môžete prezrieť v sekcii Dokumenty.