Michal Golas

Michal Golas DiS.art. (27)

—tanečník, kvalifikovaný pedagóg pre ZUŠ.
— aktuálne pôsobí ako učiteľ v SZUŠ Bačkov.
— zriadovateľ, riaditeľ a choreograf Tanečného štúdia DIVAS v Michalovciach (aktuálne)
— vyučuje techniky a štýly: ModernJazz, Contemporary, Showdance, Klasický tanec (ale aj iné štýly a techniky).
—príležitostný člen baletného súboru Štátneho divadla v Košiciach (aktuálne).
— organizátor a režisér podujatia DvS dance day - Medzinárodný deň tanca v Michalovciach.
— absolvované stáže a workshopy so svetovými tanečníkmi a choreografmi doma aj v zahraničí (aktuálne).
teacher-no-picture

Učí v odboroch

Tanečný odbor
Tanečný odbor