Mgr. Jana Eštoková

Mojím úspechom počas pôsobenia na SZUŠ je to, že žiaci sa stále zlepšujú a ich práca sa krok za krokom skvalitňuje.
Potešilo by ma, ak by žiaci odchádzali zo SZUŠ plní skúseností v oblasti výtvarnej výchovy a najmä plní zážitkov. Chcela by som dosiahnuť, aby svoje pocity vedeli premiestniť aj na ten „biely papier“, ktorý je pre nich týždeň čo týždeň základným materiálom pri práci.
Práca s deťmi je pekná práve kvôli ich prístupu k učeniu sa. Tešia sa z hodín vo výtvarnom odbore, žasnú nad novými technikami, prácou s netradičným materiálom. Mňa zase tešia ich pokroky vo výtvarných zručnostiach, ale najmä pohľad na to, ako ich umenie aj ľudsky premieňa.
img002
Podmienky, ktoré nám vytvára SZUŠ Jastrabie nad Topľou, dávajú veľmi dobrý priestor pre prácu s deťmi, ktoré majú troška viac nadania pre výtvarnú výchovu. Nové podnety, ktoré sa tak deťom dostávajú, zlepšujú kvalitu ich uvažovania a pozitívne zvyšujú ich sebavedomie.
Medzi moje domény v oblasti výtvarných techník patrí jednoznačne maľba akvarelom a kresba ceruzou.
Mám ukončenú Pedagogickú fakultu Prešovskej univerzity v Prešove, odbor: Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Pracujem ako učiteľka prvého stupňa základnej školy v Hlinnom.

Učí v odboroch

Výtvarný odbor
Výtvarný odbor