Jana Dudaščíková

Stredná pedagogické škola v Levoči ma pripravila na prácu učiteľky materských škôl a vychovávateľky.
Z tanečných štýlov je mojou doménou ľudový tanec. Ale tiež sa aktívne venujem kreatívnemu tancu, ktorý otvára nové možnosti prejavu vnútorných pocitov v pohybe.
Jana Dudaščíková
Od roku 2004 som aktívnou členkov FS Vranovčan v tanečnej zložke súboru. Prácou v SZUŠ môžem svoje tanečné skúsenosti i radosť z tanca odovzdávať deťom.
V SZUŠ Jastrabie nad Topľou som sa stretla s ústretovým vedením školy a mladým aktívnym kolektívom, v ktorom prevláda spolupatričnosť.
Deti, s ktorými v SZUŠ pracujem, sú plné podnetov aj pre mňa. Rada ich zapájam do tvorby choreografií a formujem ich vo svete im blízkom. Teším sa na naše súťažné vystúpenia. Hádam uspejeme so cťou.

Učí v odboroch

Tanečný odbor
Tanečný odbor