Jakub Miženko

Jakub Miženko, DiS.art (22)

-tanečník, performer, učiteľ pre ZUŠ
-momentálne pôsobí ako učiteľ v SZUŠ Bačkov
-účinkoval v sabinovskej ochotníckej scéne (SOS) do roku 2018
-spolupracoval s divadlom VIOLA Prešov
-ukončené vzdelanie na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach v Hudobno-dramatickom odbore
-absolvované workshopy a tvorivé dielne
-vyučuje hru na keyboarde, hudobnú náuku, spev, moderný a spoločenský tanec
teacher-no-picture

Učí v odboroch

Tanečný odbor
Tanečný odbor