Tvorba scenárov

Slovo sa dá skladať do rôznych tvarov. Nie je jedno, aké slovo na akom mieste použijete. Čo z tejto skladačky vytvoríte. Aký druh textu vznikne. Aký dojem ním vyvoláte. Do akej myšlienky ťuknete ako do kocky domina a spustíte v mysli čitateľa či diváka nevyjadriteľnú paletu dojmov, úvah, predstáv… Nie je to naozaj jedno. Ak tvoríte program, reláciu, predstavenie, turistický deň, festival, deň detí, deň otvorených dverí, koncepciu osláv výročia školy, zápis do prvého ročníka, oslavy akéhokoľvek druhu alebo hocičo podobné… môžeme vám pomôcť zo slov vyskladať jednoliatu koncepciu pre čas, strávený s vašimi hosťami.