Rozhlasové relácie

Školské rozhlasové vysielanie nie je novinkou. Dnes sa dokonca dá efektívne alternovať nahrávkami na školskom webe. Ponúkame možnosť pripraviť pre žiakov i so žiakmi rôzne druhy rozhlasových relácií, použiteľných pri sviatočných i každodenných príležitostiach.

Obecný rozhlas nemusí plniť len „oznamovaciu funkciu“. Môže sprevádzať ľudí pri sviatočných chvíľach, výnimočných udalostiach ale nielen pri nich. Nahrávky pásiem, čítaných textov, fejtónov, tematicky ladených programov, piesní a pod. „z dielne“ samotných občanov obce a ich detí môže vniesť do spoločného života obce príjemné spestrenie. Ak vás táto myšlienka zaujala, ponúkame možnosť spolupráce pri jej realizácii.