Predstavenia pre verejnosť

Je fajn, ak sa ľudia stretávajú. Je skvelé, ak sa stretávajú pri zmysluplných aktivitách. Môžu to byť osvedčené podujatia, festivaly, oslavy, sviatočné príležitosti, ale môže vzniknúť aj iný dôvod pre stretnutie – nový, invenčný, zaujímavý, svieži, podnetný. Mediálne zaujímavý. Ak chcete obohatiť programom už osvedčené aktivity, alebo ak chcete vymyslieť a pomôcť zrealizovať niečo, čo ste vo svojej obci či meste ešte nemali, kontaktujte nás. Ochotne vám ponúkneme naše nápady a podnety tak, aby sme pripravili program na mieru vám i vašim hosťom.