Začiatky

Prvé zvonenie k začiatku vyučovania v SZUŠ Jastrabie nad Topľou zaznelo 1. septembra 2011. Dvere do tried i do sveta detskej fantázie nám otvorilo osem základných a materských škôl, kde sme začali prácu vo výtvarnom a literárno-dramatickom odbore:

 • MŠ a ZŠ Jastrabie nad Topľou (VO)
 • ZŠ Bystré (LDO),
 • ZŠ Čaklov (VO)
 • ZŠ Hencovce (VO)
 • ZŠ Hlinné (VO)
 • MŠ Vojčice (VO)
 • ZŠ Vyšný Žipov (VO)
 • ZŠ Zámutov (VO)

Písať a kresliť na čisté tabule detského sveta nám v počiatkoch pomáhali:

 • Mgr. Adela Capcarová
 • Mgr. Mária Čurlíková
 • Mgr. Jana Eštoková
 • Mgr. Mária Raškovská
 • Bc. Lucia Bížová
 • Mgr. Peter Timečko
 • Mgr. Ľuboš Turčík
 • Mgr. Ľudmila Šurkovská

To všetko pod vedením prvého riaditeľa Mgr. Jána Fioleka.