O nás

Aj vy listujete noviny od konca? Má to svoje čaro! Ale niekedy je čítanie od konca veľmi účelné. Ako pri názve„súkromná základná umelecká škola“. Lebo v prvom rade sme školou a naším najpodstatnejším cieľom je učiť. Priestor, v ktorom sa pri tom pohybujeme – je svet umenia. Sme školou umeleckou. Venujeme sa umeniu výtvarnému, pohybovému i slovesnému. Nie, nebojte sa! Nie sme tu len pre vážených a veľkých umelcov. Otvárame dvere každému dieťaťu, ktoré túži po skúsenosti s umením a spĺňa minimálne predpoklady. Sme školou základnou, a teda prinášame možnosť spoznať základy konkrétnych druhov umenia tak, ako nám to nariaďuje Štátny vzdelávací program pre ZUŠ (nájdete ho v sekcii Dokumenty). A sme školou súkromnou, čo nám umožňuje pružnejšie sa prispôsobovať podmienkam, v ktorých pôsobíme a šiť podobu spoločne stráveného času priamo na mieru.

Ako? Čítajte, klikajte na webe, pýtajte sa, prípadne sa na nás príďte pozrieť.

Budete vítaní!