Kontakt

Vedenie SZUŠ Jastrabie nad Topľou

Zriaďovateľ:
OZ Slovenská regionálna spoločnosť
Ambroseho 8
851  02  Bratislava
Riaditeľka:
PhDr. Valéria Juríčková, PhD.
zusjastrabie@zusjastrabie.sk
+421 917 126 647
Sídlo a fakturačná adresa:
Súkromná základná umelecká škola
Jastrabie nad Topľou 112
094 35 Jastrabie nad Topľou
Rada školy:

Bc. Lucia BIŽOVÁ  –   predseda Rady školy (zástupca pedagogických zamestnancov)

Mgr. Melánia SOPKOVÁ – zástupkyňa predsedu Rady školy (zástupca nepedagogických zamestnancov)

Mgr. Radoslav DOVJAK – zástupca delegovaný zriaďovateľom

Dana JAKUBOVÁ – zástupca delegovaný obcou

Katarína LUKČOVÁ – zástupca rodičov

Dôležité údaje

Bankové spojenie:
VÚB, číslo účtu:  SK6302000000003150987553
IČO:
422 32 368
DIČ:
20 23 34 33 99
IČZ:
100 296 30 0