Vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Pátranie po Karamelke“

V utorok, 7.6.2016 prebehlo vyhodnotenie detských prác vytvorené na tému „Pátranie po Karamelke“. Práce vyhodnocovala odborná porota, ktorú tvorili: Mgr. Adriana Václavková a Mgr.art. Vladimíra Vajsová. Výhercovia budú ocenení diplomom a peknými výtvarnými cenami.

V kategórii plošných prác prípravného ročníka ZUŠ sa umiestnili na 1. mieste Filip Antalovský, MŠ Bystré 311, „Striga“,  na 2. mieste Oliver Kohút, MŠ Sečovská Polianka a Lukáš Fedák, MŠ Sečovská Polianka, na 3. mieste Sára Bambuchová, MŠ Jastrabie nad Topľou.

V kategórii plošných prác pre 1. a 2. ročník ZUŠ sa umiestnili na 1. mieste: Veronika Kučinská, ZŠ Bystré, „Biele Pero a Hrkútka“ a Adriána Hladová, ZŠ Vyšný Žipov, „Hrad v Čokolandii“, na 2.mieste: Šimon Krupa, Jastrabie, „Biele Pero“ a Karin Šamková, ZŠ Vojčice, „Holub a pavučina“, na 3. mieste: Liana Jakubová, ZŠ Nižný Hrabovec, „Krásna Čokolandia“.

V kategórii plošných prác pre 3. a 4. ročník ZUŠ sa 1.miesto neudelilo, na 2. mieste sa umiestnila Magdaléna Ovšáková, ZŠ Čaklov, „Rozprávkovo-čokoládová Karamelka“, na 3. mieste sa umiestnila Gabriela Kimová, ZŠ Čaklov.

V kategórii priestorových prác pre prípravný ročník ZUŠ sa na 1. mieste umiestnila Miška Siváková, MŠ Bystré, „Obluda“, na 2. mieste sa umiestnili Anna Mária Digoňová, MŠ Bystré a Soňa Bednárová, MŠ Bystré, 3. miesto nebolo udelené, avšak bola udelená špeciálna cena poroty, ktorú získal Tobias Konečný, MŠ Jastrabie nad Topľou.

V kategórii priestorových prác pre 1. a 2. ročník ZUŠ a pre 3. a 4. ročník ZUŠ boli nebolo udelené 3. miesto . 1. miesto získal Tomáš Huňák (1.roč), „Hrad“ a Slávka Kroková (3.roč.), ZŠ Čaklov, „Green“, 2. miesta získali Daniela Husárová (1.roč), „Smradoška“ a Demčáková Tamara, Mitaľová Bianka, Prokopová Simona (3.roč), ZŠ Zámutov, „Lollipops tree“.

Víťazom gratulujeme!