Vyhodnotenie okresného kola výtvarnej súťaže ,,Vesmír očami detí“

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže sa uskutočnilo 12.2. 2015. Zúčastnilo sa 11 škôl – 3 MŠ, 4 ZŠ, 1 Spojená škola, 3 ZUŠ s počtom žiakov 48 a celkovým počtom prác 50.

Obsadené boli všetky vekové kategórie v rôznych výtvarných technikách. Porota ocenila maximálne 5 prác v každej kategórii, ktoré postupujú a budú HZOS zaslané do celoslovenskej súťaže v Hurbanove.

Diplomy oceneným žiakom budú odovzdané na XXIII. ročníku okresnej súťaže detskej výtvarnej tvorby Detský výtvarný Vranov v mesiaci jún.

Porota hodnotila v tomto zložení: Jozef Timko, Beáta Halandová a Jarmila Hittmárová.

 

OCENENÉ PRÁCE ŽIAKOV SZUŠ JASTRABIE NAD TOPĽOU:

Kategória:          Umiestnenie:                  Meno žiaka:                          Názov Práce:                            Vyučujúci:

IV. kategória     – 2. miesto:               Kamil Skalský                     ,,Rotujúce planéty“                   Mgr. Erika Vajdečková

                          – 3. miesto:               Vivien Sabolová                „Neprebádaná galaxia“           Mgr. Magdaléna Koščová

                                                            Sára Babjačková                „Vesmírne potvorky“              Mgr. Martina Láchová

V. kategória        – 1. miesto:          Viktória Daňová            ,,Obyvatelia farebnej galaxie“     Mgr. Magdaléna Koščová    

                                                       Ľubomír Baran                      „Čierna diera“                             Mgr. Erika Vajdečková

Víťazom srdečne gratulujeme!