Tanečná súťaž STREAM ART

V piatok, 10.6.2016 prebehol 2. ročník tanečnej súťaže pod názvom StreamArt, organizátorom ktorej bola SZUŠ Jastrabie nad Topľou. Žiaci prezentovali svoje tanečné kreácie v priestoroch telocvične ZŠ Soľ. Zúčastnili sa žiaci z elokovaných pracovísk SZUŠ Jastrabie nad Topľou, mali sme možnosť vidieť choreografie tanečných pedagógov SZUŠ Jastrabie nad Topľou, Jany Dudaščíkovej, Mgr. Ivanny Feťko a Veroniky Ďuďovej.  Odbornú porotu tvorili: Ján Garbár, Bc. Lucia Bižová a Katarína Tichá.

Súťažilo sa v 4 kategóriách, v každej kategórii boli udelené 3 miesta:

Kategória Open:
1.  Zámutov – Šľopki
2. Čičava – Ľapkaná polka
3. Zámutov – Karmen

Kategória Show:
1. Zámutov – Vojna a mier
2. Hlinné – Leto
3. Čičava – Waiting

Kategória Street:
1. Hermanovce – Hello
2. Vojčice – Yeah
3. Bystré – Tak tancujú chlapi

Kategoria Scénický tanec:
1. Zámutov – Labute
1. Zámutov – Miluj seba
2. Žipov – Let it go

Víťazom gratulujeme!