Šaliansky Maťko 2015

 

Vo štvrtok 29. januára zorganizovala Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou regionálne kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko.

Šaliansky Maťko má svojím rozsahom veľký význam pre deti pri poznávaní národnej histórie a kultúry, ako aj pri rozvoji estetického vkusu a schopnosti umeleckej komunikácie.

Na kultúru a jazykového prejavu a umelecký výkon dohliadala odborná porota – z našej SZUŠ Jastrabie nad Topľou to bola PhDr. Valéria Juríčková, PhD. (predseda poroty) a Mgr. Danka Hrehová.

Pedagógovia zo SZUŠ Jastrabie nad Topľou prispeli vlastnoručne vyrobenými darčekmi (zápisníky, magnetky, vrecúška na perá) pre víťazov súťaže Šaliansky Maťko: