Aktuálne


Vianočné tvorivé dielne MŠ Sečovská Polianka

3.12.2015 tvorivé detičky z MŠ v Sečovskej Polianke s radosťou tvorili vianočné ozdôbky na stromčeky.
Čítajte ďalej


Vianočné tvorivé dielne so seniormi v Soli

Vo štvrtok, 26.11.2015, sme tvorili na vianočnú tematiku so seniormi v Soli. Vytvárali sme ozdoby na stromček, vianočné venčeky a vianočné pozdravy.
Čítajte ďalej


Tvorivé dielne so starými rodičmi – Sečovská Polianka

Dňa 5.11.2015 sa konali tvorivé dielne s cieľom zapojiť aj starých rodičov detí z MŠ Sečovská Polianka. Užili sme si veľa zábavy pri tvorení jesenných vencov z papiera a farebných sovičiek.
Čítajte ďalej


Prijímacie skúšky na školský rok 2015/2016

Riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy Jastrabie nad Topľou, Jastrabie nad Topľou 112, 094 35 PhDr. Valéria Juríčková, PhD. v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324 / 2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č.245 / 2011 Z. z.

VYHLASUJE PRIJÍMACIE SKÚŠKY

do výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru základnej umeleckej školy na školský rok 2015 / 2016.


Čítajte ďalej


Vyhodnotenie okresného kola výtvarnej súťaže ,,Vesmír očami detí“

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže sa uskutočnilo 12.2. 2015. Zúčastnilo sa 11 škôl – 3 MŠ, 4 ZŠ, 1 Spojená škola, 3 ZUŠ s počtom žiakov 48 a celkovým počtom prác 50.

Čítajte ďalej


Šaliansky Maťko 2015

 

Vo štvrtok 29. januára zorganizovala Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou regionálne kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko.


Čítajte ďalej


Vianočné výtvory

Koláže prác detí z vyučovacích hodín inšpirované zimnou tématikou


Čítajte ďalej


Dajte nám svoj „like“ na FB

SZUŠ Jastrabie nad Topľou má svoju facebook-ovú stránku. Dajte nám svoj „like“ a buďte informovaní o tom, čo sa v našej škole práve deje.

https://www.facebook.com/zusjonatan?fref=ts


Elektronická prihláška do SZUŠ Jastrabie n. T.

V prípade záujmu o štúdium v SZUŠ Jastrabie nad Topľou v jednom z umeleckých odborov môžte vyplniť prihlášku aj elektronicky:

http://www.izus.sk/prihlaska_do_zus/?zus=748