Elektronická prihláška do SZUŠ Jastrabie n. T.

V prípade záujmu o štúdium v SZUŠ Jastrabie nad Topľou v jednom z umeleckých odborov môžte vyplniť prihlášku aj elektronicky:

http://www.izus.sk/prihlaska_do_zus/?zus=748