Pátranie po KARAMELKE

Súťaž určená žiakom výtvarného odboru študujúceho v SZUŠ Jastrabie nad Topľou.

Cieľom súťaže je ľubovoľnou technikou stvárniť časť príbehu Pátranie po Karamelke, prípadne myšlienku, ktorá je v príbehu zhmotnená.

Technika: ľubovoľná

Súťažné kategórie:

1. prípravné ročníky ZUŠ

a) plošné práce

b) priestorové práce

2. prvý a druhý ročník ZUŠ

a) plošné práce

b) priestorové práce

3. tretí a štvrtý ročník

a) plošné práce

b) priestorové práce

Práce doručte do kancelárie SZUŠ Jastrabie n. T. – Boženy Němcovej 1, Vranov nad Topľou spolu s vyplnenou „sprievodnou informáciou“ do 13. mája 2016. Práce bude posudzovať odborná porota bez účasti pedagógov SZUŠ Jastrabie n. T. Jeden žiak môže zaslať aj viacero prác v prípade odlišnosti použitých techník. Bližšie informácie sú uvedené v štatúte súťaže. Víťazi budú vyhlásení počas prezentácie knižného vydania príbehu a jeho premiérového
dramatizovaného čítania. Súčasťou tejto prezentácie bude aj výstava víťazných výtvarných prác. Termín vyhodnotenia bude uverejnený na webovom sídle SZUŠ Jastrabie nad Topľou